0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Статия на управителя на „СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС“ ЕООД бе публикувана в електронното издание на „КАПИТАЛ“.

Статия на управителя на „СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС“ ЕООД бе публикувана в електронното издание на „КАПИТАЛ“.
април 23, 2018 CMN Blogger

В изпълнение на програмата за сътрудничество между Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) и електронното издание на „КАПИТАЛ“, на 18.04.2018г. изданието публикува статия на управителя на „СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС“ ЕООД – Николай Николов.

Статията дава информация за предстоящия прием на проекти по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. На потенциалните кандидати са представени условията за допустимост и приоритетите при оценка на проектните предложения.

Статията може да бъде намерена на следния адрес:
https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/04/18/3163721_nad_100_mln_evro_shte_bude_evrofinansiraneto_na/