0899 825 324 I office@cmn-projects.com

УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

Успехът на всеки подготвен и управляван от нас проект е водещата цел в ежедневната ни работа. Той дава смисъл на това, което правим и носи икономически ползи за клиентите ни.

За 11-годишното си присъствие на пазара, разработихме и управлявахме над 200 успешни проекта, с които донесохме на клиентите си над 60 милиона лева безвъзмездна финансова помощ.

Вижте някои от тях:

Резултатите от тези проекти (нови машини, нови продукти, нови работни места, по – добри условия на труд) променят средата, в която живеем в положителна посока. Това ни дава сили и мотивация да продължаваме да работим за Вашите успешни проекти.