0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Алтернативен бизнес в подкрепа на хората с физически увреждания

Алтернативен бизнес в подкрепа на хората с физически увреждания
януари 21, 2010 CMN Blogger

Изпълнител: ЕТ „Росен Златарев – Агресия”, гр. Враца
Финансиран от: Програма ФАР „Алтернативна заетост”, Компонент 3 „Стимулиране на предприемачеството в областта на алтернативните форми на стопанска дейност”

В основата на проект „Алтернативен бизнес в подкрепа на хората с физически увреждания” е създаването и развитието на напълно уникална не само за гр. Враца, но и за страната стопанска дейност, отговаряща на незадоволеното до момента търсене на специализирани таксиметрови услуги за хората с физически увреждания и генерираща дългосрочна заетост, чрез разкриването на работни места за лица, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”. Идеята е да се демонстрира, че една социална идея може да бъде превърната в печеливш бизнес, който да подпомага държавата в усилията й за подобряване живота на хората с увреждания и да насърчава формирането и развитието на активно гражданско общество

Обща цел на проекта:

Улесняване интеграцията на хората с физически увреждания в социално – икономическия обществен живот и подобряване на жизнената им среда на местно равнище, чрез създаване на алтернативни форми на стопанска дейност.

Конкретни цели:

1. Създаване на възможности за сигурно, бързо и удобно придвижване на хората с физически увреждания до медицински заведения, местни и държавни обществени институции и до всяко друго желано от тях място, чрез предоставянето на специализирани таксиметрови услуги;

2. Създаване и развитие на уникален за гр. Враца и страната алтернативен бизнес и заемане на свободна пазарна ниша в предлагането на таксиметрови услуги;

3. Създаване на дългосрочна заетост, чрез разкриване на нови работни места за безработни лица, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”.

Резултати:

  • 1 идентифицирана и разработена алтернативна форма на стопанска дейност;
  • 5 бр. специално оборудвани автомобили за превоз на хора с физически увреждания;
  • 13 бр. разкрити нови работни места за лица регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”;
  • 2 бр. публикации в местната преса
  • Обособяване на специален фонд за натрупване на средства, предназначени за подпомагане на социално – ориентирани дейности;
  • Пример за реализиране на ефективно публично – частно партньорство

Дейности:

Дейност № 1 “Сформиране на екип по осъществяване на проекта”
Дейност № 2 “Разработване на подробен работен план за изпълнението на проекта”
Дейност № 3 “Изготвяне на тръжна документация и изпращане на покани към потенциални подизпълнители”
Дейност № 4 “Оценка на тръжната документация и сключване на договори с избраните кандидати”
Дейност № 5 “Закупуване на автомобили”
Дейност № 6 “Преоборудване на автомобилите за превоз на хора с физически увреждания”
Дейност № 7 “Преоборудване на автомобилите за извършване на таксиметрови услуги”
Дейност № 8 “Получаване на Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметрова дейност”
Дейност № 9 “Разкриване на работни места”
Дейност № 10 “Публикации в местната преса”

Продължителност на проекта: 9 месеца
Бюджет: 32 300 евро
Процент на безвъзмездната помощ: 61,92 % (20 000 евро)

Роля на „СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС”: разработване на проекта.

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори