0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

Бюджет: 60 000 000 лв.

Допустими дейности и проекти:

Обхватът на ваучерите ще включва подкрепа за дейности като предоставяне на услуги за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др., придобиване на софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, въвеждане на мерки за осигуряване на информационна и киберсигурност като важен елемент от процеса на дигитализация на предприятията, закупуване на хардуер, необходим за работата на новите приложения и софтуер. Важен елемент към всички ИКТ ваучери е предоставянето на консултантски услуги за формиране на умения за работа и прилагане на съвременни ИКТ чрез обучение на служители на получателите на ваучерите.

Насоченост на подкрепата:

МСП от всички сектори на българската икономика, с изключение на сектор А Селско, горско и рибно стопанство, сектор В Добивна промишленост, сектор F Строителство, сектори Образование и Социална дейност, които се финансират чрез други програми или мерки.

Максимален интензитет на помощта:

〉 100 % от допустимите разходи;

Максимален размер на помощта за индивидуален проект (ваучер):

〉 30 000 лв.;

Приложим режим на държавна помощ:

〉 Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Допустими разходи на ниво краен получател (МСП – бенефициент):

〉 Физически капитал (ДМА – закупуване на компютри, хардуер);

〉 Труд (разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др. подобни);

〉 Технология (разходи за придобиване на ДНА – софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.);

Времеви график (индикативен):

〉 Отваряне 3-то тримесечие на 2022;

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори