0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Екологично говедовъдство

Екологично говедовъдство
януари 4, 2012 CMN Blogger

Изпълнител: ЗП Венцислав Монов – гр. Мездра, обл. Враца
Финансиран от: Програма за развитие на селските райони, Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Проектът се реализира от ЗП – Венцислав Николаев Монов, с ЕГН: 6904121961, адрес: гр. Мездра, ул. „Цанко Церковски” № 29.
Кандидатът е регистриран като „Земеделски производител” в Областна Дирекция на ДФ „Земеделие” – гр. Враца.
С млечно говедовъдство, кандидатът се занимава от 1995г. – отглеждани 3 бр. животни в стопански помещения, собственост на родителите на кандидата. С цел разширяване на дейността и увеличаване броя на отглежданите животни, през 2005г., Венцислав Монов закупува терен от 8 000 (осем хиляди) кв. м. и стартира процедурите по изготвяне на инвестиционен проект, поручаване н арацрешително за строеж и изграждане на животновъден комплекс с капацитет 50 бр. животни. Комплексът се състои: от кравеферма, сеновал, торохранилище, септични ями, помещение за съхранение на хранителна каша, навес за съхранение на фиражи. Общата стойност на инвестицията възлиза на 360 000 (триста и шестдесет хиляди) лева, осигурени чрез кредити от ДФ «Земеделие», банка «ЦКБ» и собствени средства. В бъдещите планове за развитие на стопанството е включено и изграждането на административно – битова сграда с площ от 120 кв. м., за което има получено разрешително за строеж.
Към момента на кандидатстване във фермата се отглеждат 48 бр. говеда от порода „Черно – шарена”. Млечните крави са 40 бр., а останалите животни са телета, в съответните възрастови категории и бременни юници.
Съгласно Наредба № 4/19.02.2008г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, фермата е категоризирана в І – ва категория, т.е. покрива изискванията за сграден фонд и качествени показатели на произвежданото сурово мляко.

Основна цел на проекта:

  • Да допринесе за минимизиране на риска от замърсяване на водите и околната среда с нитрати, чиито източник е оборския тор от кравефермата.

Дейности – закупуване на:

  • Трактор “Deutz Fahr”, модел “Agrofarm 430 DT E3” – 1 бр.;
  • Челен товарач “STOLL”, модел “ROBUST FZ HDPM 15” – 1 бр.;
  • Ремарке за разхвърляне на суха тор марка “BICCHI”, модел “ВV ТО” – 1 бр.;
  • Ремарке с хидравлично разтоварване в три посоки марка “BICCHI”, модел “2В 60” – 1 бр.

Продължителност на проекта: 12 месеца.
Бюджет: 171 143,11 лв.
Размер на безвъзмездната помощ: 85 571,55 лв.

Роля на „СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС” ЕООД: разработване и управление на проекта.

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори