0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Закупуване и модернизация на млекодобивно стопанство

Закупуване и модернизация на млекодобивно стопанство
януари 22, 2010 CMN Blogger

Изпълнител: Асен Руменов Янкулов – Земеделски производител (ЗП)
Финансиран от: Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, Програма за развитие на селските райони

Асен Руменов Янкулов е регистриран като „Земеделски производител” в Областна Дирекция „Земеделие и гори” – гр. Монтана. Като „Земеделски производител”, кандидатът се регистрира на 09.02.2007г. Към момента на кандидатстване, във фермата се отглеждат 73 бр. животни (35 крави и 38 телета).
Съгласно Наредба № 4/19.02.2008г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, фермата на кандидата е поставена в І-ва категория, на база покриване на изискванията на Приложение ІІІ, Секция ІХ, Глава ІІ и Приложение ІІІ, Секция ІХ, Глава І (ІІІ, 3) от Регламент 583/2004/ЕС по отношение на сграден фонд и качество на добиваното мляко.
Обект на инвестиционните дейности по проекта е кравеферма /обор – масивна сграда с РЗП от 1 500 кв. м. и дворно място с площ от 3 590 кв. м./, намираща се в Стопански двор, гр. Вълчедръм, област Монтана.

Основна цел на проекта:

Закупуване и модернизация на кравефермата, насочена към повишаване ефективността на производствения процес, подобряване качеството на произвежданата продукция и подобряване на условията за отглеждане на животните.

Дейности:

Дейност № 1 „Закупуване на кравеферма”
Дейност № 2 „Закупуване и инсталиране на централен млекопровод „DeLaval” тип RTS ”

 • Доилна единица „DeLaval” – 3бр.;
 • Клъстер с клапан – 3бр.;
 • Млекосъбирател – 25 л., 3-фазен – 1бр.;
 • Миеща инсталация – 1бр. /в комплект с тръбни връзки/;
 • Вакуум помпа 50 Hz, 400 V, 3-фазна – 1бр.;
 • Стойка тип „свещ” за миене на апаратите – 3бр.;
 • Комплект млечни тръби – диаметър 52мм.;
 • Комплект вакуумни тръби – диаметър 50мм.;
 • Комплект тръбни снадки и скрептелни елементи;
 • Свързващи точки за доилните апарати – 20бр.;
 • Електрическа система – 3-фазна;
 • Комплект тръбни свръзки за млекосъбирателното помещение – млечни и вакуум;

Дейност № 3 „Подмяна на дограма”
Дейност № 4 „Закупуване на трактор “John Deere”, модел 6230”

Продължителност на проекта: 12 месеца
Бюджет: 224 018,42 лева
Процент на безвъзмездната помощ: 55 % (123 210,13 лв.)

Роля на „СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС”: разработване и управление на проекта

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори