0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Инвестиране в хората, икономиката и околната среда

Инвестиране в хората, икономиката и околната среда
януари 22, 2010 CMN Blogger

Изпълняван от: „ЕКОМЕТАН ВРАЦА” ООД – гр. Враца
Финансиран от: ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема: „Квалификационни услуги и обучения за заети лица”

Партньори:
ЕТ „Деси – Веси – Митко Василев” – гр. Враца
ПТГ „Юрий Гагарин” – гр. Монтана

Фирма „ЕКОМЕТАН ВРАЦА” ООД е създадена през 2003г. Основният предмет на дейност е изграждане на метан станции и продажба на компресиран природен газ за автомобили, промишлени и битови нужди.

Идеята за реализация на проекта възниква от дългосрочните стратегически планове на фирмата да задържи лидерските си позиции в доставките на компресиран природен газ за автомобили, промишлени и битови нужди, възползвайки се в най – голяма степен от монополното си положение на пазара в Северозападния планов регион.
За постигане на тези планове са идентифицирани две основни инвестиционни направления:

  • Разширяване на мрежата от газ станции за метан в целевия регион и,
  • Повишаване качеството на човешкия капитал

В изпълнение на инвестиционният план в първото направление са в ход действията по разкриване на втора метанстанция – в гр. Монтана.
Удвояването на персонала на фирмата, резултат от изграждането на втората станция, поражда необходимостта от активни действия по отношение и на второто стратегическо направление за развитие – човешкият капитал.

Обща цел:

Да допринесе за повишаване качеството на човешкия капитал в „ЕКОМЕТАН ВРАЦА” ООД чрез изграждане на екипи от висококвалифицирани специалисти, обслужващи метанстанциите и прилежащите им търговски обекти.

Постигането на тази обща цел, изисква групиране на персонала на фирмата според спецификата на извършваните дейности и провеждане на целенасочени обучения за повишаване професионалната квалификация на служителите от всяка група.
От това групиране произтичат и специфичните цели на проекта, изразяващи се в:

  • Постигане на високоефективна и безаварийна експлоатация на газовите съоръжения, посредством повишаване квалификацията на техническия персонал;
  • Подобряване цялостната работа и организация в офисите на фирмата чрез повишаване квалификацията на офис – мениджъри и сътрудници;
  • Повишаване удовлетвореността на клиентите и постигане на високи стандарти на обслужване в прилежащите на метанстанциите търговски обекти чрез повишаване квалификацията на заетите продавач – консултанти.

Дейности:

Дейност № 1 „Сформиране на екип за организация и управление на проекта”

Дейност № 2 „Организиране и провеждане на професионални обучения”

2.1 Провеждане на обучение по специалност „Газова техника” – 660 часа;
2.2 Провеждане на обучение по специалност „Малък и среден бизнес”- 302 часа;
2.3 Провеждане на обучение по специалност „Продавач – консултант” – 214 часа;

Дейност № 3 „Дейности по информиране и публичност”

Целева група: 30 служители на фирмата

Продължителност на проекта: 14 месеца
Бюджет: 31 446,81 лева
Процент на безвъзмездната помощ: 100 %

Роля на „СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС”: разработване и управление на проекта

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори