0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Инвестиция за ефективно и екологично животновъдство

Инвестиция за ефективно и екологично животновъдство
февруари 5, 2014 CMN Blogger
Изпълнител: ЗП Павко Маринов – с. Софрониево, обл. Враца.

Финансиран от: Програма за развитие на селските райони, Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства”

Павко Маринов е регистриран като „Земеделски производител” в Областна Дирекция на ДФ „Земеделие” – гр. Враца.
Към момента на кандидатстване във фермата се отглеждат 61 бр. говеда от породи „Червено Датско”, „Черно – шарено” и „Джърсей”. Млечните крави са 47 бр., а останалите животни са телета, в съответните възрастови категории и бременни юници.
Дейността се извършва в собствена кравеферма, намираща се в поземлен имот № 000195, местност „Рога”, в землището на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца.
Основни цели на проекта:

 • Постигане на съответствие с изискванията на Директива на Съвета от 12 декември 1991 г. (91/676/ЕИО) и минимизиране на риска от замърсяване на околната среда и в частност водите от замърсяване с нитрати, съдържащи се в торовия отпадък от стопанството;
 • Повишаване качеството и гарантиране безопасността на произвежданото сурово мляко;

Дейности – закупуване на:

 • Танкер за течен тор “JOSKIN” – “JOSKIN” MODULO 2 – 1 бр.;
 • Електрически сепаратор за отделяне на суха и течна торова маса “Flygt” – ” Flygt ” SC 2.600 – 1 бр.;
 • Потопяема помпа за течен тор – “Flygt” – 1 бр.;
 • Електрически потопяем миксер за – “Flygt” – 1 бр.;
 • Резервоар за сепарирани торови течности – 1 бр.;
 • Прикачно вертикално фуражо – раздаващо ремарке”ZAGO” – “ZAGO” ANTARES V TECHNO;
 • Оборудване за доене “DeLaval” – доилна зла – рибена кост 1х5 на 30° ;
 • Оборудване “DeLaval” за почистване на торова маса – субщангова линия 2 х 60 метра;
 • Колесен товарач “Weidemann” – “Weidemann” 2070 CX50 LP T;

Бюджет: 418 733,42 лв.
Размер на безвъзмездната помощ: 209 366,71 лв.
Роля на „СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС” ЕООД: разработване и управление на проекта.

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори