0899 825 324 I office@cmn-projects.com

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

Програмата финансира жизнеспособни проекти на съществуващи предприятия, от определени сектори на икономиката, чрез които предприятията ще могат да повишат производствения си капацитет и ще произвеждат по – голямо количество продукти и/или услуги.

Допустими кандидати:

〉 Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

〉 Микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;

〉 Имат минимум 3 приключени финансови години (2015, 2016, 2017 г.) преди датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти;

〉 Развиват своята основна икономическа дейност в някой от следните икономически сектори:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

〉 С20 „Производство на химични продукти“;

〉 C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;

〉 C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

〉 С27 „Производство на електрически съоръжения“;

〉 С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

〉 С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

〉 С30 „Производство на превозни средства, без автомобили”;

Интензивни на знание услуги:

〉 J58 „Издателска дейност“;

〉 J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

〉 J60 „Радио- и телевизионна дейност“;

〉 J61 „Далекосъобщения“;

〉 J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

〉 J63 „Информационни услуги“;

〉 М72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

〉 С10 „Производство на хранителни продукти“

〉 С11 „Производство на напитки“

〉 С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

〉 С14 „Производство на облекло“

〉 С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

〉 С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

〉 С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

〉 С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

〉 С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

〉 С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

〉 С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

〉 С24 „Производство на основни метали“

〉 С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

〉 С31 „Производство на мебели“

〉 С32 „Производство, некласифицирано другаде“

〉 С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Допустими разходи:

〉 Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

〉 Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

Размер на помощта:

〉 Минимален размер на безвъзмездната помощ – 100000 лв.;

〉 Максимален: 1000 000 лв.;

Интензитет на помощта (% финансиране от общите допустими разходи):

〉 От 35% до 70% от общите допустими разходи по проекта, в зависимост от мястото на реализация на проекта и категорията на кандидата;

Максимална продължителност на проектните дейности:

〉 12 (дванадесет) месеца.

Статус:

Отворена за кандидатстване. Краен срок – 21.05.2019г.

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори