0899 825 324 I office@cmn-projects.com

BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Процедурата цели оказване на ликвидна подкрепа на средните предприятия, като средство за преодоляване на икономическите затруднения, възникнали като пряк резултат от пандемията COVID – 19.

Допустими кандидати:

Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал ≥ 50 служители (средни предприятия);

Кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;

Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.;

Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г. съгласно Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП;

Допустими разходи:

Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

〉 Разходи за суровини, материали и консумативи;

Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя);

Размер на помощта:

〉 Минимален размер на безвъзмездната помощ – 30 000 лв.;

〉 Максимален: 150 000 лв.;

Интензитет на помощта (% финансиране от общите допустими разходи):

〉 100%;

Максимална продължителност на проектните дейности:

〉 3 (три) месеца.

Статус:

В процес на оценка на подадените проектни предложения. Очакван срок за сключване на договори – Декември 2020г.

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори