0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Как малките предприятия да се възползват от новата процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, предоставяща до 50 000 лв. за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID – 19?

Как малките предприятия да се възползват от новата процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, предоставяща до 50 000 лв. за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID – 19?
октомври 16, 2020 Николай Николов

Консултантска компания „СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС“ ЕОО стартира информационна кампания, чрез която да информира максимално широк кръг от потенциални бенефициенти за възможностите, които им предоставят оперативните програми и най – вече ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

В първата от поредица публикации, Ви представяме процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и отговаряме на следите въпроси:

Кой може да кандидатства?

Процедурата е насочена към малките предприятия (с персонал между 10 и 49 човека), които имат поне 2 годишна история и през 2019г. са реализирали оборот равен на или надвишаващ 500 000 лв. Допустими са само тези предприятия, при които за три месеца (не е задължително за са последователни) в периода от Февруари 2020 до месеца предхождащ месеца на кандидатстване, има спад в приходите с минимум 20%, спрямо същите три месеца на 2019г.

Какъв е размерът на помощта, която може да бъде получена?

Финансовата помощ, която може да бъде получена по процедурата е в максимален размер до 50 000 лв., при 100% интензитет (т.е. не се изисква съ-финансиране от страна на бенефициентите).

За покриване на какви разходи може да бъде използвана помощта?

Предоставената по процедурата финансова помощ е под формата на оборотен капитал и може да бъде използвана за покриване на текущи оперативни разходи за: суровини, материали, консумативи, външни услуги, наеми (вкл. Режийни разходи), персонал (вкл. Разходи за възнаграждения и разходи за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя).

Как става кандидатстването по процедурата?

Кандидатстването по процедурата се извършва чрез попълване и подаване на електронен формуляр за кандидатстване в информационната система ИСУН 2020.

Как ще бъдат оценявани кандидатите и как да се подготви успешен проект?

Успешните кандидати ще бъдат селектирани, чрез прилагане на методика и критерии за оценка, които оценяват, както икономическото състояние на кандидата, така и наличието на пряка връзка между намалението в приходите през 2020 година и пандемията от COVID – 19.

Каква е „тайната“ на успешните проекти?

„Тайната“ на успешния проект е: кандидат с добри икономически показатели и консултант с висока експертиза и сериозен опит в подобни процедури.

Вече 14 години, екипът на консултантска компания „СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС“ подкрепя българските предприятия в усилията им да бъдат по – иновативни, по – ефективни, по – конкурентоспособни, чрез реализиране на различни проекти, финансирани от еврейските структурни и инвестиционни фондове.

В предишната подобна процедура, екипът на консултантска компания „СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС“ ЕООД подготви 54 проекта за микро- и малки предприятия от региона и страната, 100% от които бяха одобрени за финансиране.

Къде да ни намерите за допълнителна информация и разговори?

„СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС“ ЕООД

Административна сграда „Сувенирна палата“, ет. 3, офис 28;

гр. Враца, п. к. 3000;

Тел.: 0899 825 324; 0899 825 323;

Е-mail: offiec@cmn-projects.com

www.cmn-projects.com

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори