0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Модернизация за качество, хигиена и чиста околна среда

Модернизация за качество, хигиена и чиста околна среда
януари 4, 2012 CMN Blogger

Изпълнител: ЗП Георги Христов – с. Софрониево, обл. Враца
Финансиран от: Програма за развитие на селските райони, Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Проектът се реализира от Георги Христов Димитров, ЕГН: 6503141980, адрес: 3000, гр. Враца, ж. к. „Дъбника”, бл. 105, ет. 11, ап. 53.
Кандидатът е регистриран като „Земеделски производител” в Областна Дирекция на ДФ „Земеделие” – гр. Враца.
Към момента на кандидатстване във фермата се отглеждат 83 бр. говеда от порода „Черно – шарена”. Млечните крави са 70 бр., а останалите животни са телета, в съответните възрастови категории и бременни юници.
Дейността се извършва в собствена кравеферма, намираща се в поземлен имот № 282002, в землището на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца.
Съгласно Наредба №4/19.02.2008г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, фермата е категоризирана в І – ва категория, т.е. покрива изискванията за сграден фонд и качествени показатели на произвежданото сурово мляко.

Основни цели на проекта:

  • Постигане на съответствие с изискванията на Директива на Съвета от 12 декември 1991 г. (91/676/ЕИО) и минимизиране на риска от замърсяване на околната среда и в частност водите от замърсяване с нитрати, съдържащи се в торовия отпадък от стопанството и
  • Повишаване качеството и гарантиране безопасността на произвежданото сурово краве мляко;

Дейности – закупуване на:

  • Централен млекопровод “DeLaval” за 64 дойни крави;
  • Единична въжена скреперна линия (40м. Х 2 м.);
  • Танкер за течен тор “JOSKIN”, модел “MODILO 2”, тип 8400 МЕ – 1 бр.;
  • Танк за охлаждане и съхранение на мляко “DeLaval”, модел “DXCR” – 1 бр.;
  • Трактор “Case”, модел “JX 95” – 1 бр.;
  • Товарачна уредба “SIGMA”, модел “T30” – 1 бр.;

Продължителност на проекта: 12 месеца.
Бюджет: 272 733,66 лв.
Размер на безвъзмездната помощ: 136 366,83 лв.

Роля на „СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС” ЕООД: разработване и управление на проекта.

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори