0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Модернизиране на краферма, чрез изграждане на торова лагуна, подобряване хигените условия и затвърждаване принципите на хуманно отношение към животните

Модернизиране на краферма, чрез изграждане на торова лагуна, подобряване хигените условия и затвърждаване принципите на хуманно отношение към животните
февруари 5, 2014 CMN Blogger

Изпълнител: „Дани – 2000” ЕООД – гр. Вълчедръм
Финансиран от: Програма за развитие на селските райони, Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства”

Проектът е реализиран от „Дани – 2000” ЕООД, ЕИК: 105563157, адрес на регистрация: 3700, гр. Видин, ул. „Владикина” № 41, ет. 3. Фирмата е регистрирана като „Земеделски производител” в Областна Дирекция на ДФ „Земеделие” – гр. Монтана. Дейността се извършва в собствена кравеферма, намираща се в имот № 000290, ЕКАТТЕ – 61707, с. Разград, общ. Вълчедръм, обл. Монтана.
Основни цели на проекта:

 • Пълно постигане на съответствие с изискванията на Директива на Съвета от 12 декември 1991 г. (91/676/ЕИО) и минимизиране на риска от замърсяване на околната среда и в частност водите от замърсяване с нитрати, съдържащи се в торовия отпадък от стопанството;
 • Повишаване качествените показатели на произвежданото сурово краве мляко, чрез усъвършенстване на работния процес и пълно съответствие със Стандартите на Общността, описващи хигиената и хуманното отношение към животните в крафермата;

Дейности – закупуване на:

 • Извършване на СМР относно изграждането на лагуна за съхранение на течен оборски тор към съществуваща краферма – 1 бр.;
 • Лагуна за течен тор – 1 бр.;
 • Съоражение за хомогенизиране и отвеждане на течен тор,  FLYGT, F3171– 1 бр.;
 • Съоражение за хомогенизиране на течен тор, FLYGT 4650 – 1 бр.;
 • Тръбно оборудване към торова техника, FLYGT – 1 бр.;
 • Тракторен миксер – хомогенизатор, RECK, Taifun Jumbo – 1 бр.;
 • Индивидуална оборна поилка, с натискащ се клапан, DELAVAL S22 – 30 бр.;
 • Гумено покритие в зоните на доилната зала – 25 кв.м.;
 • Гумено покритие за легла за крави – 120 бр.;
 • Оборен вентилатор, DELAVAL, DF710, 3×400 V – 50 Hz – 8 бр.;
 • Люлееща се роторна четка за крави, DELAVAL – 2 бр.;

Бюджет: 371 741,64 лв.
Размер на безвъзмездната помощ: 179 282,67 лв.
Роля на „СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС” ЕООД: разработване и управление на проекта.

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори