0899 825 324 I office@cmn-projects.com

ОП “Регионално развитие”

ОП “Регионално развитие”
март 4, 2010 CMN Blogger

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”.

Цели на схемата:

 • да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в рамките на 178 малки общини;
 • да се осигури използване на ВЕИ в общинска образователна инфраструктура.

Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 178 малки общини

Допустими дейности:

1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни институции – детски ясли и градини, обединени детски заведения, начални, основни и средни училища, включително спортни салони (топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване), включващо следните под-дейности:

 • подмяна на дограма (прозорци, врати);
 • топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове;
 • основен ремонт, модернизация или подмяна на абонатни станции/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
 • изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират приходи (печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на съоръженията;
 • балансиране на отоплителна/охладителна, вентилационна инсталация;
 • ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/ вентилационна инсталация;
 • монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители;
 • въвеждане на енергоспестяващо осветление;
 • внедряване на автоматизирани системи за управление и регулиране на потреблението на топлинна и електрическа енергия;
 • газифициране на сградата;
 • съпътстващи строително-монтажни работи в т.ч. ремонт или подмяна на електрическа инсталация, хидроизолация, (вкл.прилежащото дворно място), свързани с внедряването на мерките за енергийна ефективност.

2. Извършване на обследвания за енергопотребление.

Бюджет на схемата: 27 265 087,74 лева.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

 • минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лв.
 • максимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 1 000 000 лв.

Безвъзмездната помощ не може да надвишава 85% от стойността на общите допустими разходи по проекта!

Допълнителна информация за условията и реда за кандидатстване по схемата можете да получите като се свържете с нас или зададете въпрос чрез формата в раздел “Контакти”.

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори