0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Подкрепа за инвестиции за комбиниране на възобновяеми източници за електрическа енергия със съоръжения за локално съхранение

Бюджет: 200 000 000 лв.

Допустими дейности и проекти:

Възможност за придобиване на активи, свързани с инсталиране на системи за електрическа енергия от ВИ за собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа. Предвижда се капацитетът на инсталираната мощност на индивидуален проект да не надвишава 1 MW.

Насоченост на подкрепата:

МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация от всички сектори с изключение на предприятията от сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“.

Максимален интензитет на помощта:

〉 до 50% за МСП.

Приложим режим на държавна помощ:

〉 Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници съгласно чл. 41 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

и/или

〉 Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Важно: В случай на заявени разходи за ограничени СМР, консултантски услуги или разходи за недълготрайни активи, същите ще бъдат допустими единствено под режим „de minimis“.

Допустими разходи на ниво краен получател (МСП – бенефициент):

〉 Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР);

〉 Физически капитал (ДМА – закупване на машини и съоръжения);

〉 Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги);

〉 Технология (разходи за придобиване на ДНА – патенти, софтуер);

Времеви график (индикативен):

〉 Отваряне 3-то тримесечие на 2022 г.;

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори