0899 825 324 I office@cmn-projects.com

ПРСР 2014 – 2020

АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ

УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дефиниция за селски райони в ПРСР 2014 – 2020:

Според националната дефиниция (селски район е община, в която няма населено място с население над 30 000 души), приета в Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013 г.), 231 от общините са селски и съставляват 87,5% от общия брой български общини. Селските райони обхващат територия от 90 481 км2 (81,4% от територията на страната).
Подпомагането по ПРСР 2014 – 2020 г. в областта на земеделието, горите и околната среда обхваща територията на цялата страна.

ТЕМАТИЧНИ ЦЕЛИ, КЪМ КОИТО ДОПРИНАСЯ ПРСР 2014 – 2020:

 • ТЦ 1 Засилване на научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации;
 • ТЦ 2 Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (извън e-government);
 • ТЦ 3 Повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия; селскостопанския сектор (ЕЗФРСР) и на сектор рибарство и аквакултури (ЕФМДР);
 • ТЦ 4 Преминаване към ниско-въглеродна икономика във всички сектори;
 • ТЦ 5 Адаптиране към изменението на климата и превенцията и управлението на риска;
 • ТЦ 6 Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност;
 • ТЦ 8 Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила;
 • ТЦ 9 Насърчаване на социално приобщаване и борба с бедността;
 • ТЦ 10 Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот.

С цел надграждане и доразвиване на ефектите от прилагането на мерките за териториално въздействие в селските райони в ПРСР за периода 2007 – 2013 г., за периода 2014 – 2020 г. се планира запазване на териториалния обхват на селските райони за целите на ПРСР.

ПРСР е насочена към разрешаване на основните проблеми в селските райони:

 • намаляване на бедността и социалното изключване;
 • ограничаване на процесите на обезлюдяване – чрез запазване на земеделската заетост и създаване на заетост извън земеделието; чрез подобряване на достъпа на основни услуги и инфраструктура, в това число достъпа до интернет.
 • политики за местно развитие

Подкрепата е насочена в три области:

 • Улесняване на диверсификацията, създаването и развитието на малки предприятия и разкриването на работни места;
 • Стимулиране на местното развитие в селските райони;
 • Подобряване на достъпа до, използването и качеството на информационните и комуникационните технологии в селските райони.

Основен принос за местното развитие, за оживяване на местните общности и активността на различни групи хора, за насърчаване на предприемачески дух и съхраняване на местните традиции има прилагането на подхода „Водено от общността местно развитие“ в селските райони. Прилагането на този подход на по-широка териториална основа в селските райони на страната се планира да се подпомага целенасочено в ПРСР, като се акцентира на инвестиции за създаване на капацитет и се поддържа и укрепва създадения вече през настоящия планов период за подготвяне и прилагане на стратегии за местно развитие.

ОБЩ БЮДЖЕТ: 2,9 млрд. евро

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:
Дирекция „Развитие на селските райони” (РСР) в Министерство на земеделието и храните

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори