0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Технологична модернизация в ЕТ „ЕТА – Виолета Желева“ – път към нови пазарни възможности

Технологична модернизация в ЕТ „ЕТА – Виолета Желева“ – път към нови пазарни възможности
февруари 5, 2014 CMN Blogger

Изпълнител: ЕТ „ЕТА – ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА“
Финансиран от: Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013“, схема: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
ЕТ „ЕТА – ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА“ е телекомуникационна компания, доставчик на кабелна, цифрова телевизия, интернет и телефонни услуги.
Обща цел на проекта:

 • Да повиши конкурентоспособността на ЕТ „ЕТА – ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА“ на регионалния пазар чрез технологична модернизация на оборудването и предоставяне на нови услуги на потребителите.

Специфични цели:

 • Цялостно повишаване на качеството на предлаганите интернет услуги от фирмата, чрез постигане на висока надеждност, скорост на връзката и степен на защита на данните на клиентите в гр. Койнаре;
 • Увеличаване на капацитета към всеки абонат над 3 пъти с изграждането на опорна мрежа в града;
 • Редуциране на разходите за поддръжка и подмяна на техниката до 10 пъти при максимален брой абонати, ползващи услугата „цифрова телевизия“ и “IPTV”, в сравнение при абонатите на „аналогова телевизия“.;
 • Постигане на автоматизация на администрирането, чрез използване на опростена технология и малък брой технически центрове;
 • Разкриване на нови работни места за работа с новата технология и обслужване на клиентите (разкриване на длъжност монтьор електронно – телекомуникационно оборудване);
 • Създаване на възможности за въвеждане на нова услуга “Video on Demand”, за абонатите в гр. Червен Бряг и гр. Койнаре, които ще могат да избират от своя приемник да гледат някое от предаванията на локалния канал;
 • Събиране на статистически данни за процента на гледаемост на предлаганите канали от клиентите на фирмата, което ще позволи получаването на актуална информация за насочеността на зрителският интерес с оглед на изготвянето и предлагането на повече ТВ пакети с различно съдържание и с атрактивни цени по пътя на задоволяване на предпочитанията на клиентите;

Дейности:

 • Дейност № 1 „Сформиране на екип за организация и управление на проекта“
 • Дейност № 2 „Избор на изпълнители за доставка на оборудване“
 • Дейност № 3 „Подбор и назначаване на технически персонал“
 • Дейност № 4 „Поръчка и доставяне на необходимото оборудване и изготвяне на материали за визуализация“
 • Дейност № 5 „Инсталиране на технологичната мрежа в гр. Койнаре, поставяне на приемници за услугата цифрова телевизия и IPTV за абонати в гр. Червен бряг и гр. Койнаре“
 • Дейност № 6 „Тестване на новата звездообразна PONFTTH структура в гр. Койнаре и предоставяне на новите услуги цифрова телевизия и IPTV за двата града. Обучение на персонала“
 • Дейност № 7 „Въвеждане на звездообразната PONFTTH и цифровизация на телевизията на всички абонати на фирмата“
 • Дейност № 8 „Одит“

Бюджет: 1 367 813,23 лева.
Размер на безвъзмездната помощ: 957 469,26 лв.
Роля на „СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС” ЕООД: управление на проекта.

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори