0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Финансиране до 150 000 лв. на проекти за подобряване на енергийната ефективност на МСП

Финансиране до 150 000 лв. на проекти за подобряване на енергийната ефективност на МСП
март 15, 2022 Николай Николов

Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 обяви за обществено обсъждане Условия за кандидатстване с проекти по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Основни параметри на процедурата:

Бюджет: 136 226 120 лв.

Интензитет на безвъзмездната помощ: 50%;

Минимален размер на помощта: 25 000 лв.;

Максимален размер на помощта: 150 000 лв.

Допустими кандидати:

 • микро, малки и средни предприятия;
 • минимум 3 приключени финансови години (2018, 2019 и 2020);
 • основна икономическа дейност в сектор С „Преработваща промишленост“;
 • минимален общ оборот за 2018, 2019 и 2020, както следва:
  • за микро предприятия ≥ 210 000 лв.
  • за малки предприятия ≥ 750 000 лв.
  • за средни предприятия ≥ 3 000 000 лв.

Допустимите дейности включват подобряване на енергийната ефективност на предприятията, чрез закупуване и внедряване на един или комбинация от следните активи, включени в Списък на допустимите категории материали и оборудване (Приложение 18 към Условията за кандидатстване):

 1. Котли;
 2. Горелки;
 3. Кондензни гърнета за пара или сгъстен въздух;
 4. Лъчисто газово отопление;
 5. Термопомпи за отопление и охлаждане, вкл. за загряване на вода за битови нужди;
 6. Слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване;
 7. Предварително изолирани тръби (за пара или за вода);
 8. Системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, генерирана при производството на сгъстен въздух или студопроизводство;
 9. Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане;
 10. Системи за хибридна вентилация;
 11. Чилъри;
 12. Климатични камери с високо ефективна регенерация на топлина/студ/влага;
 13. Енергийно-ефективни охладители на въздух;
 14. Помпи;
 15. Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух;
 16. Въздуходувки за сгъстен въздух;
 17. Централизирано управление на системи за сгъстен въздух;
 18. Изсушители на сгъстен въздух;
 19. Устройства за компенсация на реактивна енергия и филтри за хармоници;
 20. Системи за регулиране на оборотите на електродвигатели с честотни регулатори/инвертори/ и софстартери;
 21. Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради (включително изолации, дограми и фасади със сандвич панели);
 22. Енергоспестяващи осветители;
 23. Автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението. Въвеждане и сертифициране на системи за управление на енергията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001;

Срок за изпълнение на проектите: 10 месеца.

Ангажименти на бенефициентите:

 • да използват активите минимум 3 години;
 • да осигурят работеща система за енергиен мониторинг, която обхваща енергопотреблението на всички придобити по проекта материали и оборудване, за които има такова изискване в Списъка на допустимите категории материали и оборудване. Тази система може да е придобита и финансирана като дейност по проекта.

ВАЖНО: Класирането на проектите ще бъде „по ред на постъпване“, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Т.е. решението дали ще се кандидатства по процедурата и с какви активи трябва да се вземе максимално бързо, да за може проектът да бъде подготвен и подаден възможно най – скоро след отваряне на приема.

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори