0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Насърчаване на предприемачеството

Програмата ще финансира жизнеспособни проекти на стартиращи предприятия, в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

<strong>Допустими кандидати:</strong>

<span style=”color: #ff6600;”>〉</span> Микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016г.;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Независими предприятия;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Към датата на кандидатстване над 50% от капитала на предприятието се притежават от едно физическо лице – предприемач;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Към датата на кандидатстване записаният капитал е равен на минимум 20% от общите допустими разходи по проекта;

<strong>Профил на печелившия кандидат (до който искаме до достигнем):</strong>

Компания, отговаряща на посочените условия, която в допълнение:

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Се притежава (повече от 50%) от:

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Жена до 29 години или в диапазона 50 (навършени) и 64 (не навършени) години;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Жена с висше образование (магистър) в областта на проекта;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Жена с опит в областта на проекта (Важно!);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Ще реализира проекта на територията на някой от общините: Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Ще сформира екип с образование и опит в областта на проекта;

<strong>Допустими сектори на икономиката, в които ще се реализират проектите:</strong>

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло (С 13);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Производство на облекло (С 14);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия (С 15.1);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене (С 16.29);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители (С 18);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Производство на химични продукти (С 20);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Производство на лекарствени вещества и продукти (С 21);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Производство на изделия от каучук и пластмаси (С 22);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Производство на изделия от други неметални минерални суровини (С 23);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия (С 25.50);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Механично обработване на метал (С 25.62);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Производство на кухненски прибори и ножарски изделия (С 25.71);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти (С 26);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Производство на електрически съоръжения (С 27);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение (С 28);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета (С 29);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Производство на превозни средства, без автомобили (С 30);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Производство на музикални инструменти (С 32.20);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (С 32.50);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Издателска дейност (J 58);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика (J 59);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Създаване и излъчване на радиопрограми (J 60.10);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Създаване и излъчване на телевизионни програми (J 60.20);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Дейности в областта на информационните технологии (J 62);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Информационни услуги (J 63);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Архитектурни дейности (M 71.11);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Инженерни дейности и технически консултации (М 71.12);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Научноизследователска и развойна дейност (M 72);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Дейности в областта на дизайна (M 74.10);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Дейности в областта на фотографията (M 74.20);

<strong>Допустими разходи:</strong>

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Възнаграждения;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Машини, съоръжения и оборудване;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Външни услуги:

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>разработване на технологии за производство на продукти (стоки);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>създаване на интернет страница на кандидата;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Визуализация;

<strong>Размер на помощта:</strong>

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Минимален размер на безвъзмездната помощ – 50000 лв.;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Максимален: 200 000,00 лв.;

<strong>Интензитет на помощта (% финансиране от общите допустими разходи):</strong>

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>80% от общите допустими разходи по проекта;

<strong>Максимална продължителност на проектните дейности:</strong>

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>18 (осемнадесет) месеца.

<strong>Статус:</strong>

<span style=”color: #ff6600;”><strong>Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване през месец януари 2018 г.</strong> </span>Срок за представяне на проектните предложения: 60 календарни дни.

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори