0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Насърчаване на предприемачеството

Програмата ще финансира жизнеспособни проекти на стартиращи предприятия, в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Допустими кандидати:

Микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016г.;

Независими предприятия;

Към датата на кандидатстване над 50% от капитала на предприятието се притежават от едно физическо лице – предприемач;

Към датата на кандидатстване записаният капитал е равен на минимум 20% от общите допустими разходи по проекта;

Профил на печелившия кандидат (до който искаме до достигнем):

Компания, отговаряща на посочените условия, която в допълнение:

Се притежава (повече от 50%) от:

Жена до 29 години или в диапазона 50 (навършени) и 64 (не навършени) години;

Жена с висше образование (магистър) в областта на проекта;

Жена с опит в областта на проекта (Важно!);

Ще реализира проекта на територията на някой от общините: Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;

Ще сформира екип с образование и опит в областта на проекта;

Допустими сектори на икономиката, в които ще се реализират проектите:

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло (С 13);

Производство на облекло (С 14);

Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия (С 15.1);

Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене (С 16.29);

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители (С 18);

Производство на химични продукти (С 20);

Производство на лекарствени вещества и продукти (С 21);

Производство на изделия от каучук и пластмаси (С 22);

Производство на изделия от други неметални минерални суровини (С 23);

Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия (С 25.50);

Механично обработване на метал (С 25.62);

Производство на кухненски прибори и ножарски изделия (С 25.71);

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти (С 26);

Производство на електрически съоръжения (С 27);

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение (С 28);

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета (С 29);

Производство на превозни средства, без автомобили (С 30);

Производство на музикални инструменти (С 32.20);

Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (С 32.50);

Издателска дейност (J 58);

Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика (J 59);

Създаване и излъчване на радиопрограми (J 60.10);

Създаване и излъчване на телевизионни програми (J 60.20);

Дейности в областта на информационните технологии (J 62);

Информационни услуги (J 63);

Архитектурни дейности (M 71.11);

Инженерни дейности и технически консултации (М 71.12);

Научноизследователска и развойна дейност (M 72);

Дейности в областта на дизайна (M 74.10);

Дейности в областта на фотографията (M 74.20);

Допустими разходи:

Възнаграждения;

Машини, съоръжения и оборудване;

Дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер);

Материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги);

Наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи;

Външни услуги:

изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);

разработване на технологии за производство на продукти (стоки);

изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);

създаване на интернет страница на кандидата;

защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;

Участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи;

Визуализация;

Размер на помощта:

Минимален размер на безвъзмездната помощ – 50000 лв.;

Максимален: 200 000,00 лв.;

Интензитет на помощта (% финансиране от общите допустими разходи):

80% от общите допустими разходи по проекта;

Максимална продължителност на проектните дейности:

18 (осемнадесет) месеца.

Статус:

Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване през месец януари 2018 г. Срок за представяне на проектните предложения: 60 календарни дни.

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори