0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в МСП

Бюджет: 30 600 000 лв.

Допустими дейности и проекти:

Обхватът на процедурата включва подкрепа за дейности като: предоставяне на услуги за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др., придобиване на софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, въвеждане на мерки за осигуряване на информационна и киберсигурност като важен елемент от процеса на дигитализация на предприятията, закупуване на хардуер, необходим за работата на новите приложения и софтуер. Важен елемент към всички ИКТ проекти е предоставянето на консултантски услуги за формиране на умения за работа и прилагане на съвременни ИКТ чрез обучение на служители на бенефициентите.

Насоченост на подкрепата:

МСП от всички сектори на българската икономика, с изключение на сектор А Селско, горско и рибно стопанство, сектор В Добивна промишленост, сектор F Строителство, сектори Образование и Социална дейност, които се финансират чрез други програми или мерки.

Максимален интензитет на помощта:

〉 100 % от допустимите разходи;

Максимален размер на помощта за индивидуален проект:

20 000 лв.;

Приложим режим на държавна помощ:

〉 Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Допустими разходи на ниво краен получател (МСП – бенефициент):

〉 Физически капитал (ДМА – закупуване на компютри, хардуер);

〉 Труд (разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др. подобни);

〉 Технология (разходи за придобиване на ДНА – софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.);

Времеви график:

Процедурата е в етап на оценка на подадените проектни предложения. Очаквани резултати: февруари 2023г.

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори