0899 825 324 I office@cmn-projects.com

УСЛУГИ

Консултации

 

Когато започваме работа с нов клиент, ние задължително извършваме следните дейности:

  〉  Запознаваме се в детайли с дейността на клиента и стратегията му за развитие за следващите 3-5 години;

  〉  Разработваме набор от проектни идеи – инвестиционни намерения, които биха могли да бъдат финансирани чрез грантови програми;

  〉  Разработваме стратегия за реализиране на проектните идеи – приоритизация, подходящи програми за финансиране, времеви график;

  〉  Предоставяме подробна информация за актуални и предстоящи процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

  〉  Оценяваме допустимостта на кандидата и проектната идея по конкретни процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

  〉  Оценяваме шансовете за успех на проекта, на базата на критериите за техническа и финансова оценка по конкретни процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

За настоящите си клиенти, тези дейности отдавна сме ги извършили и чакаме отварянето на определените процедури, за да входираме поредните си съвместни проекти.

Какво НЕ правим:

  〉  Не започваме работа по проекти, които нямат шансове за успех;

Подготовка на проекти

 

След като дадем положителна оценка за допустимостта и шансовете за успех на проекта, ние можем да дадем старт на дейностите по неговата подготовка и входиране към съответната финансираща програма.

1.Подготовка на проекта:

Формулираме ясни, постижими и измерими цели на проекта;
Определяме набор от последователни и логически свързани дейности, които ще бъдат предприети за постигане на преследваните цели;
Изготвяме график на дейностите – определяме на продължителността, последователността и зависимостите между отделните дейности;
Определяме необходимите ресурси за реализация на проекта – човешки, финансови и материални;
Анализираме външната среда на проекта и потенциалните рискове пред неговото осъществяване;
Извършваме обосновка на факторите, които ще доведат до осигуряване на устойчивост и мултиплициране на резултатите от проекта;

2.Оказваме съдействие при осигуряването и окомплектоването на изискваните по конкретната процедура придружителни документи.

3.Попълваме електронния Формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ и входираме проекта.

Управление и отчитане на проекти

 

За да гарантираме успешното управление и отчитане на Вашите проекти, ние ще:

Организираме и проведем процедурите за избор на изпълнител:

    • ще подготвим и съгласуваме с контролните органи тръжната документация;
    • ще сформираме комисия за оценка на получените оферти;
    • ще изготвим и съгласуваме с контролните органи документите (протоколи/решения) от работата на оценителната комисия;
    • ще направим преглед на документите за преддоговорна проверка на избраните изпълнители;

Подготвим и управляване договорите с избраните изпълнители – плащания, срокове, доставки, протоколи;
Водим кореспонденция и ще провеждаме срещи с представители на контролните органи по проекта;
Присъстваме и ще оказваме съдействие на контролни органи при посещения на мястото на изпълнение на проекта;
Подготвим и съгласуваме с контролните органи технически и финансови отчети за изпълнението на проекта;
Архивираме проектната документация, след края на проекта;

При извършване на посочените дейности, ще се ангажираме с цялостно управление на профила на проекта в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори