0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Модернизиране на кравеферма

Модернизиране на кравеферма
декември 31, 2010 CMN Blogger

Изпълнител: Ваня Атанасова Бабаяшева – Земеделски производител, гр. Вършец, обл. Монтана
Финансиран от: Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” (Нитратна директива), Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.

Г-жа Ваня Бабаяшева е регистрирана като Земеделски производител” в Областна Дирекция на ДФ „Земеделие” – гр. Монтана.
Към момента на кандидатстване, във фермата се отглеждат 120 бр. говеда от породи „Черно – шарена”, „Българско кафяво говедо” и „Симентал”. Млечните крави са 71 бр., а останалите животни са телета, разпределени в съответните възрастови категории и бременни юници.
Съгласно Наредба № 4/19.02.2008г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, фермата е категоризирана в І – ва категория, т.е. покрива изискванията за сграден фонд и качествени показатели на произвежданото сурово мляко.
Г-жа Бабаяшева има сключен Договор от 17.12.2009г. с „Българска национална организация на зооинженерите за развъждане на породите селскостопански животни – БНОЗРПСЖ”, по силата на който, се осигурява индивидуален контрол на продуктивните качества на всяко животно, осъществяване на подбор и отбор, освидетелстване на развъдната стойност на животните, телесно развитие на младите разплодни животни, сформиране на основни стада, маркиране и поставяне на татуировъчни номера, консултантско – технологични услуги по хранене на животните, техника на доене, дневни режими и т.н.

Основна цел на проекта:

 • Модернизиране на животновъдното стопанство в две основни направления – опазване на околната среда и качество на произвежданото мляко;

Конкретни цели:

 • Постигане на съответствие с изискванията на Директива на Съвета от 12 декември 1991 г. (91/676/ЕИО) и минимизиране на риска от замърсяване на околната среда и в частност водите от замърсяване с нитрати, съдържащи се в торовия отпадък от стопанството и
 • Повишаване качеството и гарантиране безопасността на произвежданото сурово мляко;

Инвестиционни дейности – закупуване на:

 • Оборудване “DeLaval” за почистване на торова маса – субщангови линии 2 х 30 метра надлъжни и 1х 12 метра напречна;
 • Резервоар за торови течности “Agrotel”;
 • Съоръжение за хомогенизиране и отвеждане на течен тор (помпа) – “Flygt”;
 • Съоръжение за хомогенизиране и отвеждане на течен тор (миксер) – “Flygt”;
 • Сепаратор за отделяне на суха и течна торова маса “Flygt” – “Flygt” SC 2.600;
 • Танкер за течен тор “JOSKIN” – “JOSKIN” MODULO 2;
 • Колесен товарач “Weidemann” – “Weidemann” 1240 CX35;
 • Оборудване за доене “DeLaval” – централен млекопровод RTS за 50 бр. крави;
 • Вертикално фуражо – раздаващо ремарке”ZAGO” – “ZAGO” ANTARES V TECHNO;

Продължителност на проекта: 12 месеца.
Бюджет: 376 112,28 лв.
Размер на безвъзмездната помощ: 305 467,61 лв.

Роля на „СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС” ЕООД: разработване и управление на проекта.

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори