0899 825 324 I office@cmn-projects.com

ПКИП 2021 – 2027

АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ

Към настоящия момент Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за периода 2021 – 2027 е в процес на разработване.

Провеждат се заседания на Тематичната работна група, като в службите на Европейската комисия е изпратен за неформално съгласуване трети вариант на програмата.

Екипът на „СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС“ активно следи процеса по подготовката и одобрението на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за периода 2021 – 2027 и ще Ви информира своевременно за условията на първите предвидени за отваряне процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г. (ПКИП 2021-2027 г.) е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация.

Като инструмент за прилагане на Европейската политика за сближаване за периода 2021-2027 г. и в частност на Европейския фонд за регионално развитие, ПКИП 2021-2027 г. е предвидено да допринася за постигането на следните Цели на политиката, определени на европейско ниво:

〉 Цел на политиката 1: По-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация и регионална свързаност на ИКТ;

〉 Цел на политиката 2: По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност;

Приоритети:

〉 Приоритет 1 „Иновации и растеж“ (730,77 млн. €):

  • Специфична цел „Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии“;
  • Специфична цел „Усвояване на ползите от цифровизация на гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи“;
  • Специфична цел „Насърчаване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места, включително чрез производствени инвестиции“;

〉 Приоритет 2 „Кръгова икономика“ (459,89 млн. €):

  • Специфична цел „Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове“;
  • Специфична цел „Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна икономика“;

〉 Приоритет 3 „Техническа помощ“ (31,89 млн. €)

Общ бюджет: 1 222,55 млн. €;

Управляващ орган: Министерство на икономиката, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори