0899 825 324 I office@cmn-projects.com

ОПРЧР 2014 – 2020 г.

УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”:

 • Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица;
 • Насърчаване на младежката заетост;
 • Подкрепа за стартиране на собствен бизнес;
 • Повече възможности за учене през целия живот за работната сила;
 • Адекватност на знанията и уменията на заетите спрямо нуждите на бизнеса;
 • Въвеждане на гъвкави форми на заетост.

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”:

 • Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, др.;
 • Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца;
 • По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход;
 • Деинституционализация на деца и възрастни, услуги за ранно детско развитие;
 • Развитие на социалната икономика и подкрепа за социалните предприятия.

Приоритетна ос 3 „Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд”:

 • Подобряване на ефикасността на публичните администрации и услуги в сферите на:
 1. Социално включване;
 2. Здравеопазване;
 3. Равни възможности и недискриминация;
 4. Условия на труд.
 • Въвеждане на нови процеси с цел подобряване на процесите на планиране, изпълнение, мониторинг, контрол и оценка на политиките в институциите.

Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество”:

 • Обмен на иновативни практики и опит между България и други държави – членки на ЕС във всички сфери на оперативната програма;
 • Изграждане на формални и неформални мрежи за намиране на общи решения на общи проблеми, съвместно разработване, изпълнение и финансиране на проекти;
 • Принос към изпълнението на целите на Дунавската стратегия, направление “Инвестиране в хора и умения”.

Общ бюджет на програмата: 2, 136 млрд. лв.

 

Управляващ орган:

Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори