0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Технологична модернизация

Бюджет: 260 000 000 лв.

Допустими дейности и проекти

Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху дигитализацията на производствените процеси, за да постигнат пазарно предимство, продуктова персонализация, гъвкавост, ефективност и оригиналност за разширяване или диверсификация на своето производство.

Насоченост на подкрепата

МСП, които развиват основната си дейност и заявяват подкрепа за приоритетните икономически дейности, идентифицирани и изведени на национално и регионално ниво съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 (НСМСП).

Максимален интензитет на помощта:

〉 50 % от допустимите разходи;

Максимален размер на помощта за индивидуален проект, в зависимост от категорията на предприятието – кандидат:

〉 до 700 000 лева за средни предприятия;

〉 до 350 000 лева за малки предприятия;

〉 до 180 000 лева за микро предприятия.

Приложим режим на държавна помощ:

〉 Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

или

〉 Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Допустими разходи на ниво краен получател (МСП – бенефициент):

〉 Физически капитал (закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА);

〉 Технология (разходи за придобиване на ДНА – закупуване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив);

Недопустими ще са разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба, закупуване на земя и сгради, закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения.

Времеви график:

Приключена оценка. Очакват се покани за сключване на договори към одобрените за финансиране кандидати;

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори